top of page

טיפול דיאדי

דיאדי.jpg

ילדים לרוב מבטאים מצוקה בהתנהגות שמביעה חווית קושי ופעמים רבות נחוות ע"י הסביבה כקשה או כמתסכלת. חלק מהתנהגויות אלו יבואו לידי ביטוי בקשיים בהתמודדות עם קונפליקטים ודחיית סיפוקים, קשיי פרידה, מופנמות וקושי בהבעה רגשית, כעסים והתפרצויות בעוצמה שאינה תואמת לסיטואציה, קשיי ויסות, קושי במעברים, חרדות ופחדים, עמדות נוקשות, קשיי ריכוז וכיוב'. במקרים מסוימים ביטויי מצוקה יקבלו ביטוי בתסמינים גופניים שונים (פריחה, טיקים, מועקה, קשיי שינה) כיוון שילדים עדיין לא סיגלו יכולת ביטוי מילולית מפותחת לקשייהם.

פעמים רבות, למרות הכוונות הטובות ביותר הורים מוצאים עצמם חסרי אונים מול מתחים, קונפליקטים והתנהגויות של ילדם. הדרכים המוכרות בהן אתם נוקטים אינן מניבות תוצאות ולעיתים קיימת תחושה של מעגל שלילי שאינו מגיע לפתרון. אמונתי היא כי להורים השפעה מכרעת על חיי הילד ויכולים לעזור לו רבות , לכן אני רואה בכם כשותפים מרכזיים בתהליך הטיפולי.

טיפול דיאדי הינו טיפול רגשי המתמקד בקשר בין ההורה והילד ומבוסס על ההכרה בחשיבות המרכזית שלכם, כהורים, על תהליך הגדילה וההתפתחות הרגשית של ילדכם. לכל הורה תבניות חשיבה, ערכים ודרכי ביטוי והתנהגות ייחודיות עם ילדם. בעבודתנו המשותפת נסתכל יחד על הכוחות הפועלים במערכת היחסים בינכם לבין ילדכם כך שנוכל להבין ולייצר שינוי על פי הצורך.

במטרה להעמיק את הקשר בין ההורה והילד ולסייע במצבי קונפליקט וקושי, המבנה הטיפולי כולל: פגישת הילד עם כל הורה לסרוגין (פגישה אחת לשבוע) ופגישה נפרדת של המטפל וההורים על מנת להעמיק את ההבנה של הכוחות הפועלים במערכת היחסים ולקבל כלים והדרכה. בתהליך אעזור לכם להבין את נקודת המפגש ולעיתים התנגשות בין הצרכים של ילדכם ושלכם ואספק לכם כלים שבעזרתם תוכלו להביא את התכנים והשינויים המתרחשים בחדר הטיפול אל חיי היום יום.

כיצד מתבצע הטיפול?

לרשות ההורה והילד עומדים משחקים ואמצעים אומנותיים שונים כמו אביזרי תנועה, כלי מוזיקה, תחפושות המשמשים למשחק דרמטי,אמצעי אומנות וחומרי יצירה מגוונים. המשחק והיצירה המשותפים מייצרים אינטראקציה המאפשרת להתבונן בדפוס היחסים בין ההורה והילד וליצור התערבויות טיפוליות שיביאו לתהליכי שינוי. בפגישות הדרכה נעבד את חווית המפגשים, ניצור תאום בין עמדות הוריות, נבין כיצד להתכוונן בצורה מותאמת בין לצרכי הילד ונקבל כלים פרקטיים לחיי היום יום. במהלך התהליך עם התפתחות המודעות לתכנים שהילד מבטא בהתנהגויותיו ייווצר פתח לשינוי שישפיע עליכם ועל ילדכם.  

מניסיוני הטיפול ממוקד ויעיל כיון נשען על שותפות אקטיבית שלכם, ההורים, בתהליך הטיפולי.

bottom of page