top of page

סדנא בכנס בינלאומי של שילוב אומנויות בטיפול – מדריד 2019


The dynamics of shadows in parent-child relationships/

Rami Eckhaus & Anat Wolf

דינאמיקת הצללים ביחסי הורה-ילד -

העבודה הטיפולית עם ילדים הינה מרובת פנים כיון שעל המטפל לקחת בחשבון את רבדי המציאות העולים הן מהילד והן מהוריו. כיצד יכול התהליך הטיפולי להאיר ולסייע לדינאמיקה בין הילד וההורה על מנת לייצר שינוי בקשר הדיאדי? סדנה שמטרתה לאפשר למטפלים לרכוש תובנות באמצעות התערבויות טיפוליות חדשניות בטיפול דיאדי ופרטני בילדים, בשלוב אומנויות, תנועה, אמנות ומשחק, על מנת להעמיק רבדי קשר בין הורים וילדים.
Comments


bottom of page