top of page

הרצאה וסדנת הכשרה למטפלים - וינה 2018

The couple's wave: From alienation to attachment.

Couple's movement in couple's therapy

הרצאה וסדנה למטפלים בכנס העולמי של הPCE -טיפול הממוקד בלקוח. עיסוק במימדים והתערבויות של תנועה בטיפול זוגי הכוללות התייחסות לתמות ההתקשרות הזוגית. הרחבה והעמקת הקשר בין בני זוג וסוגיות יחסים תוך שימוש בתיאוריות גוף- נפש ותנועה.
Yorumlar


bottom of page