top of page

​"אפקט הגל" בטיפול בשילוב אומנויות: חקירת תיאוריה של שינוי באמצעות מקרי טיפול.

מאמר (באנגלית) שדן בטיפול בשילוב אומנויות. כיצד טיפול רגשי לילדים, נוער ומבוגרים מתבצע באמצעות טיפול בתנועה, טיפול באומנות וטיפול במוסיקה. המאמר מרחיב על התפיסה של האפקט הגלי (Ripple Effect) בתראפיה באומנויות, ובאמצעות שימוש בדוגמאות קליניות מדגים את האופן בו טיפול זה מאפשר לסלול דרך לשינוי וצמיחה ממעגלי חיים אישיים ועד קשרים בינאישיים, חברתיים וקהילתיים.
Comments


bottom of page